Zanjan Travel & Tourism Guide

«سفر در استان زنجان، مقصد کمتر دیده شده؛ فرصتی جدید برای سفر بعدی شما Zanjan, Your Next Travel Destination»

خط آهن حجاز

خط راه‌آهن حجاز (به عربی: الخط الحدیدی الحجازی) نام مسیر مهم ریلی در خاورمیانه بود که از دمشق تا مدینه از طریق گذشتن از سرزمین حجاز امتداد داشت و زمان سفر حج را از ۴۰ روز به ۵ روز کاهش می‌داد. مسیر فرعی راه‌آهن حجاز، شهر حیفا را به سوریه و سرزمین‌های عربی دیگر مرتبط می‌کرد.

خط راه‌آهن حجاز از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۸ میلادی، به فرمان سلطان عبدالحمید دوم، پادشاه عثمانی و با توجیه «انتقال زائرین حج بشکلی امن» و به طول ۱۳۰۰ کیلومتر احداث شد.اما هدف مهم احداث خط حجاز، مرتبط کردن قسطنطنیه، پایتخت عثمانی به سرزمین‌های عربی تحت حاکمیت امپراتوری و تسهیل نقل و انتقالات سپاه عثمانی به مناطق ناآرام و مستعد شورش‌های ضدعثمانی بود.

کنسرسیوم ساخت خط راه‌آهن حجاز

سلطان عبدالحمید دوم، پادشاه عثمانی مخارج ساخت خط راه‌آهن حجاز را از هندوستان تامین کرد. مهندسین آلمانی پروژه ساخت خط راه‌آهن حجاز را برعهده گرفتند. فولاد مورد نیاز ساخت خط آهن از بلژیک تامین می‌شد و سپاه عثمانی مسئولیت حفاظت و تدارکات راه‌آهن حجاز را برعهده داشت.

تخریب

در طول جنگ جهانی اول، بخشی از مسیر خط حجاز توسط توماس ادوارد لورنس، مشهور به «لورنس عربستان» تخریب و نابود شد.

شرایط و ضوابط مراکز پزشکی پذیرش گردشگری سلامت

شرایط و ضوابط مراکز پزشکی  پذیرش گردشگری سلامت

ضوابط مراکز پزشکی جهت پذیرش گردشگری سلامت به شماره 10754/8/س مورخ 16/5/86 از سوی دکتر محمد جهانگیری، نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت و درمان در امر گردشگری سلامت اعلام شد که متن کامل آن ضمن تایید دکتر سید موید علویان ،معاون سلامت وزیر به شماره 41981/8/س مورخ 16/5/86 ، بشرح زیر می باشد:

شرایط و ضوابط مراکز پزشکی پذیرای گردشگر سلامت

هدف : دستیابی کشور به موقعیت مطلوب در زمینه گردشگری سلامت در عرصه بین المللی براساس چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران

تعاریف :

گردشگری سلامت : مسافرت افراد ازکشوری به کشور دیگربه منظور دریافت خدمات پزشکی در بخش بستری یا سرپایی را گردشگری سلامت گویند.

انواع خدمات درمانی قابل ارایه به گردشگران سلامت :

 الف ) سرپایی : کلیه خدماتی که جهت check up تشخیص بیماری ، انجام امور پاراکلینیکی و درمان به بیماران درکمتر از 24 ساعت ارائه میشود.

 ب ) بستری : کلیه خدماتی که با بستری بیمار در مدتی بیش از 24 ساعت ارائه میگردد.

 شرایط مراکز پزشکی پذیرای گردشگر سلامت :

 1 ) شرایط عمومی :

1 1 ) دارا بودن پروانه های قانونی

2 1 ) دارا بودن گواهی نامه ارزشیابی حداقل درجه یک، طی دوسال پیاپی (با احتساب سال اول بهره برداری )

تبصره: کسب کل امتیاز در محورمای الف/ 2 ( شاخص های کیفی بخش اورژانس )، ب/ 9 ( بهداشت ونظافت)، ب/ 10 (مدارک بزشکی واطلاع رسانی )، ب / 11 ( کمیته های بیمارستانی ، و ب/ 17( شاخصهای کیفی ،فرم ب ،به غیر از بخش اورژانس) مندرج دردستورالعمل اصلاحیه ضوابط ارزشیابی ورتبه بندی بیمارستانها ،ابلاغیه مورخ 3 / 3 / 85 توسط بیمارستان

3 1 ) اخذدرجه یک ممتاز در ارزشیابی بیمارستان دربخش ذیربط

4 1 ) اخذ حداقل درجه یک در بخش های مراقبت ویژه شامل NICU,PICU,ICU,CCU در ارزشیابی بیمارستان

2 )نیروی پرسنلی:

2 الف)کادرتخصصئ.

1-حسن شهرت پزشکی بزشکان متخصص مربوطه به تائید معاونت درمان دانشگاه مربوطه

2- عدم وجود پرونده تخلفاتی

2 ب) کادرعمومی( پرستاری):

1.رعایت ضوابط استاندارد بین المللی به ازاه هر تخت بستری دربخش ذیربط

2 . ارائه مراقبت های پرستاری بر مبنای استاندار دهای برستاری مدون موجود مورد تایید وزارت بهداشت در بخش ذیربط

3.ارائه روشهای پرستاری عمومی و تخصصی بر مبنای استانداردهای پرستاری مدون موجود مورد تایید وزارت بهداشت در بخش ذیربط

4.انجام مداخلات پرستاری تخصصی مورد تایید وزارت متبوع توسط پرستار بالینی دارای حد اقل مدرک کارشناسی.

5 . وجود حداقل یک پرستار بالینی ( کارشناس وبالاتر)دارای گواهی نامه معتبر در زبان انگلیسی

3 ) تجهیزات پزشکی:

وجود تجهیزات سالم وفعال مطابق استاندارد اعلام شده از طرف وزارت متبوع

4 ) شرایط جغرإفیایی :

1 4 )دسترسی آسان به امکانات جاده ای و ترابری هوایی مطلوب

2 4 )  وجود هتل های دارای استاندارد مورد نأیید وزارت کشو رو سازمان ایر انگردی و جهانگردی در نزدیکترین فاصله با بیمارستان.

 5 ) شرایط جانبی :

1 5 )  وجود مترجم مسلط به زبان انگلیسی ومتناسب با زبان بیمار برای راهنمایی درزمان پذیرش،بستری وسایرمراحل حضور بیمار دربیمارستان

2 5 ) امکان ارتباطات بین المللی برای بیمار ( تلفن و اینترنت)

3 5 ) وجود داروخانه ( 24 ساعته جهت تامین داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران در داخل بیمارستان

4 5 )وجود آشپزخانه مجهز با منو انتخاب غذا

5 5 ) وجود سیستم ثبت الکترونیک کلیه اطلاعات پرونده بیماران و ارسال ماهیانه اطلاعات بیماران به معاونت سلامت و درمان دانشگاه  طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت

6 5 ) ثبت کیه مندرجات پرونده ها و گزارشهای پاراکلینیک وتحویل خلاصه پرونده طبق استانداردهای جهانی به زبان انگلیسی

7 5 ) داشتن بروشوروسایرمستندات الکترونیکی وغیر الکترونیکی جهت معرفی خدمات قابل ارائه در آن مرکز و تعیین هزینه خدمات در آن به زبان انگلیسی

8 5 )  داشتن وب سایت مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 6 ) ضوابط وب سایت مراکزپزشکی پذیرای گردشگر

1 6 ) اعلام ومعرفی وب سایت مرکز به دبیرخانه گرد شگری سلامت

2 6 ) معرفی تخصصهای پزشکی مورد تایید وزارت متبوع جهت پذیرش گردشگر سلامت و تشریح تفصیلی قابلیتهای درمانی هر کدام از آن تخصصها در آن مرکز

3 6 ) معرفی بزشکان متخصص مربوطه و ذکر سوابق آنها

4 6 )  تعیین میانگین مدت بستری برای هر کدام از فرآیندهای درمانی به تفکیک

5 6 ) تعیین تعرفه های درمانی برای هر کدام از فرآیندهای درمانی به نفکیک که به تایید وزارت متبوع رسیده باشد.

6 6 ) تعیین نحوه پرداخت هزینه ها برای گردشکر سلامت

7 6 )وجود فرمهای پذیرش بیمار و نیز ثبت سوابق ترخیص بیمار طبق فرم تهیه شده دروب سایت گرد شگری سلامت شامل مشخصات بیمار،مدت بستری،هزینه های پرداختی توسط بیماریه صورت بر خط ( online )

8 6 ) معرفی آژانسهای گردشگری طرف قرارداد با آن بیمارستان و اعلام مشخصات آن ها در فرم های مشخص

9 6 ) معرفی تسهیلات رفاهی آن مرکز پزشکی و هزینه هریک از آنها و امکان انتخاب نوع تسهیلات برای گردشگر سلامت

10 6 )  معرفی شرکت های بیمه ای طرف قرارداد دائم یبن المللی وغیره با آن مرکز درمانی و نحوه استفاده از بیمه توسط گرد شگر سلامت

11 6 ) تعیین فرآیند شکایت جهت اعلام عدم رضایت یا ناموفق بودن درمان توسط گرد شکر سلامت

12 6 ) وجود صفحه نظرسنجی از بیماران

13 6 ) وجود نقشه و تعیین محل جغرافیایی بیمارستان و نحوه دسترسی به آن

14 6 ) ارائه توضیحات ومعرفی جاذبه های گردشگری ایران و منطقه ای که بیمارستان در آن واقع شده است

15 6 ) امکان دسترسی و مشاوره بیمار باپرشک معالج ازطریق وب سایت

16 6 ) امکان انجام پیگیری های پس ازترخیص از طریق وب سایت

دومین جشنواره جغوربغور در کارخانه کبریت - 7 مهر 1395 - زنجان - (اختصاصی)

راهنمای سفر به خراسان جنوبی

از اینجا دانلود کنید: (15 مگابایت)

http://zanjantourism.parsaspace.com/khorasan jonoubi 1395.pdf

کارنامه عملکرد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور

از اینجا دانلود کنید:

http://bayanbox.ir/download/7148427428330197467/Gardeshgari-Ve1.pptx

حجم: 40 مگابایت 

افتتاح دومین جشنواره بین المللی غذای اکو - راه ابریشم در زنجان

شیرینی مخصوص آقای سفیر!

یکی رویدادهای جالب دومین جشنواره بین‎المللی غذاهای اکو - جاده ابریشم، ارائه شیرینی «باتیتزا» به عنوان شیرینی مخصوص کشور بلغارستان توسط آقای خریستو پولنداکف سفیر این کشور در تهران بود.

هدف از عرضه این شیرینی شناساندن فرهنگ غذایی کشور بلغارستان بود و فقط روز نخست این شیرینی مخصوص به بازدیدکنندگان تعارف ‎شد. آقای سفیر علاوه بر اینکه به خوبی فارسی صحبت می‌کند، به زنجان هم علاقه خاصی دارد و ۹ خرداد امسال هم در نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران در تهران، چاقوی زنجان را به عنوان سوغات خریده بود.

توسعه گردشگری از سیاست های سازمان همکاری های اقتصادی است

زنجان - ایرنا - دبیرکل اکو گفت: بنابر وظیفه محول شده از سوی کشورهای عضو، دبیرخانه سازمان همکاری های اقتصادی 'اکو' موظف است تا از طریق سیاست ها و راهکاری های مناسب برای ارتقای صنعت گردشگری در منطقه تلاش کند.

محمد ابراهیم آکچا شبانگاه دوشنبه در مراسم آغاز به کار دومین جشنواره غذای کشورهای اکو - جاده ابریشم در زنجان افزود: بسیار خوشوقتم که شاهد برگزاری دومین جشنواره بین المللی غذای اکو جاده ابریشم در شهر تاریخی زنجان هستم.

وی یادآورشد: برگزاری دوباره این جشنواره به شکل مستقل از جشنواره ملی آش، نشان از موفقیت این حرکت است.

آکچا اظهار کرد: امروز، برای احیای این میراث تاریخی و ارج نهادن به آیین های دیگر، رشادت و عزم چشمگیری در میان مردم و مسئولان زنجان به عنوان یکی از تاریخی ترین شهرهای واقع در مسیر جاده ابریشم، مشاهده می شود.

دبیرکل اکو گفت: مطمئن هستم که شهر زنجان با میزبانی سالانه این رویداد مهم، نقش بیشتری در راه توسعه گردشگری در ایران و منطقه اکو ایفا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، سند چشم انداز اکو برای سال های 2015 تا 2025 تدوین شده و گردشگری به عنوان یکی از چهار حوزه حائز اهمیت در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

آکچا ادامه داد: برگزاری سالانه جشنواره بین المللی غذای اکو جاده ابریشم، تجلی اراده این سازمان، برای قرار گرفتن در کنار نهادهای محلی در راه ارتقای توانایی ها، ظرفیت ها و کمک به شکوفایی جذابیت های گردشگری کشورهای عضو و معرفی آنها به جوامع منطقه ای و بین المللی است.

دبیرکل اکو گفت: مصادف شدن این جشنواره با روز جهانی گردشگری رویداد فرخنده ای است که در عمل شعار ' گردشگری برای همه بهبود دسترسی جهانی' را محقق می کند.

وی اضافه کرد: جشنواره غذا فرصتی است برای ساکنان محلی تا فرهنگ غذایی ملل دیگر را بدون تحمل هزینه های سفر تجربه کنند.

آکچا ابراز کرد: این جشنواره فرصتی را برای ملل شرکت کننده فراهم می سازد تا آشپزی کشور متبوع خود را به نمایش بگذارند و برای کشور خود در آینده گردشگر جذب کنند.

اکو سازمان همکاری های اقتصادی است که در سال 1343 با حضور کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان راه اندازی شد و امروز 10 کشور حاضر در آسیای غربی عضو آن هستند.

خبرنگار: مینا افشاری

جشنواره غذای کشورهای اکو، فرهنگ سازی برای تغذیه را موجب می شود.

زنجان - ایرنا - استاندار زنجان گفت: جشنواره غذای کشورهای اکو - جاده ابریشم، منجر به فرهنگ سازی برای سبک تغذیه در زندگی و آشنایی مردم با غذاهای خوب کشورهای مختلف می شود.

اسد الله درویش امیری شبانگاه دوشنبه در مراسم آغاز به کار دومین جشنواره غذای کشورهای اکو - جاده ابریشم افزود: امیدوارم این جشنواره بتواند نتایج مثبت و مفیدی را در روند رو به رشد صنعت گردشگری در استان زنجان و کشورهای عضو اکو داشته باشد.

وی یادآورشد: توسعه گردشگری، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل موثری در مقابله با فقر، کاهش بیکاری و افزایش رونق اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی محسوب می شود.

درویش امیری اظهار کرد: صنعت گردشگری نوعی سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی است و در همه بخش های اقتصادی، تاثیر توسعه ای دارد.

استاندار زنجان گفت: این استان، ظرفیت های مختلفی در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری دارد.

وی خاطرنشان کرد: زنجان در حوزه گردشگری با برخورداری از جاذبه های بی نظیری که در نوع خود جزء برترین های جهانی هستند از استان های شاخص ایران به شمار می آید.

درویش امیری ادامه داد: در این میان گنبد سلطانیه به عنوان بزرگترین گنبد آجری جهان که در سال 1384 به عنوان هشتمین اثر ایران از میان 21 اثر کنونی به ثبت جهانی رسید و مقبره الجایتو بوده و در شهر سلطانیه پایتخت ایلخانیان ساخته شده است، از آثار مهم معماری ایرانی و اسلامی به شمار می رود.

استاندار زنجان گفت: این استان آمادگی خود را در جهت عقدتفاهم نامه در زمینه همکاری های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری تبادل تورهای مسافرتی و ایجاد خط ویژه در جهت ارائه خدمات به دوستانی که در این زمینه فعالیت می کنند، اعلام می کند.

وی اضافه کرد: در ایران آثار فراوانی وجود دارد که باید آنها را به عنوان میراث فرهنگی و آثار باستانی حفاظت و حراست کرد.

درویش امیری ابراز کرد: با حفظ این اماکن، می توان گذشته، فرهنگ، فکر، زندگی و معماری ایرانی را به دیگران معرفی کرد و تحقق این موضوع نیازمند کار تبلیغی است و برای تبلیغ باید هزینه شود تا بتوان آثار را به دنیا معرفی کرد.

استاندار زنجان گفت: جشنواره غذای کشورهای اکو - جاده ابریشم علاوه بر تزریق روحیه نشاط و پویایی در میان شهروندان، سبب معرفی ظرفیت های گرشگری زنجان می شود تا بتوان از این ظرفیت ها برای توسعه گردشگری و درآمدزایی شهروندان بهره برد.

وی افزود: ایجاد نشاط اجتماعی، درآمدزایی برای مردم دنیا و گسترش صلح و دوستی با تکیه بر فرهنگ غذایی مردم کشورهای عضو اکو و جاده ابریشم از مهمترین دستاوردهای توسعه گردشگری در استان خواهد بود.

درویش امیری با بیان اینکه بخشی از انقلاب جهانی در حوزه غذاست، یادآورشد: هم اکنون استانداردهای متعددی وارد دنیای خوراک شده و انتخاب غذا برای افرادی با ذائقه های مختلف را تسهیل کرده است.

استاندار زنجان گفت: در بیشتر نقاط جهان شاهد برگزاری فستیوال های غذا هستیم، این فستیوال ها برای دوستداران غذا و خوراکی بهترین انتخاب هستند تا روز خود را در مکان های برگزاری این فستیوال ها بگذرانند.

وی اظهار کرد: این افراد می توانند در یک مکان، طعم بهترین و جالبترین غذاها را بچشند و از خوردن آنها لذت ببرند.

درویش امیری خاطرنشان کرد: تقویت بنیان های فرهنگی کشورهای مختلف، تدوین استانداردهای خوراک و تاکید بر فرآیند ثبت غذا به عنوان یکی از جاذبه های فرهنگی کشورها از عوامل تاثیرگذار توسعه صنعت گردشگری، تمرکز بر تنوع غذاهای جاده ابریشم، شناسایی، حفظ و احیای غذاهای محلی از اهداف مهم این جشنواره در زنجان محسوب می شوند.

استاندار زنجان گفت: این جشنواره با توجه به گستردگی و تنوع خود، فرهنگ سازی برای سبک تغذیه در زندگی، آشنایی مردم با غذاهای خوب و با ایجاد یک فرصت فرهنگی، تفریحی، ورزشی برای سلامتی زمینه نشاط خانوادگی برای شهروندان ایرانی را میسر می سازند و با نمایش و معرفی نوآوری، خلاقیت ها و غذاهای جدید، دستاوردهای علمی نوینی در امر تغذیه را به همراه دارد.

خبرنگار: مینا افشاری

امروز عصر توسعه گردشگری فرهنگی رویداد محور است

زنجان - ایرنا - معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: امروز عصر توسعه گردشگری فرهنگی با رویکرد رویداد محوری برای جذب گردشگران است.

مرتضی رحمانی موحد شبانگاه دوشنبه در مراسم آغاز به کار دومین جشنواره غذای کشورهای عضو اکو - جاده ابریشم در زنجان افزود: نمی توان انتظار توسعه فرهنگی را داشت، اما عناصر فرهنگی را تحت لوای رویداد عرضه نکرد.

وی بابیان اینکه اکو و جاده ابریشم 2 ظرفیت منطقه ای هستند که قابلیت عرضه جهانی دارند، یادآورشد: این 2 ظرفیت در موضوعی به نام غذا، یک فصل مشترکی در زنجان یافته اند تا به مناسبت آن، تجربه و همکاری قدیمی را احیا کنند.

رحمانی موحد اظهار کرد: ما در حوزه تاریخی و فرهنگی یک قدمت تاریخی داریم که این امر موجب قوام همکاری ها بین کشورهای عضو اکو و جاده ابریشم می شود و این ظرفیت خوبی است که می تواند تاثیر جدی در صنعت گردشگری ایجاد کند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در طرف مقابل مسیری که یادآور یک همکاری فرهنگی و تجاری برای حفظ سنت ها و صلح و دوستی بوده به نام جاده ابریشم وجود دارد که هم اکنون در سطح معادلات بین المللی و سازمان های جهانی یک بخش مجزا و مهمی را به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای حاضر در این مسیر هم تحت این نام برنامه های توسعه ای همکاری را در حوزه منطقه ای تعریف کرده اند که خود نشانگر ظرفیتی است که در حوزه همکاری های جاده ابریشم می توان انتظار داشت.

رحمانی موحد ادامه داد: برگزاری یک برنامه ملی با نام جشنواره غذا در زنجان از سوی کمیته سیاست گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعریف شد و از سال گذشته با همکاری دبیرخانه سازمان اکو، وزارت امور خارجه و استان زنجان، شروع به فعالیت کرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: بحث غذا از یک ریشه فرهنگی برخوردار است و علاوه بر آن با انسان و نمود روزمره وی به نام سفره حلال و تامین انرژی ارتباط مستقیم دارد.

وی اضافه کرد: برداشت ما ایرانیان این است که سفره بهترین بهانه برای تقویت دوستی ها و بهترین بستر برای ایجاد مودت و شفقت بین اطرافیان است.

رحمانی موحد ابراز کرد: وقتی سفره ای پهن می شود، غیر از شادمانی، دوستی و مودت چیزی در آن قابل مشاهده نیست.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: آنچه که باعث قوام و توسعه این تفکر می شود، موادی است که در سفره قرار دارد و این مواد، همان عواملی است که در فرهنگ و داد و ستد بین کشورهای جاده ابریشم با هم مبادله می شود.

وی افزود: وقتی این مواد کنار هم چیده می شوند، با یک سلیقه و الگوی متنوعی که در این کشور حاکم است، می توان بر این مبنا به یک فصل مشترک همکاری بین کشورهای عضو رسید و اشتراک های فرهنگی نزدیک به هم را پیدا کرد.

رحمانی موحد یادآورشد: امید می رود جشنواره غذاهای کشورهای اکو- جاده ابریشم، با این نگاه به یک ساختار دائمی، محکم و پیوند بین مردم مناطق این 2 حوزه دست یابد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: جشنواره غذای کشورهای اکو جاده ابریشم، باعث اتفاق نظر، جمع شدن کنار هم، گفت و گو و تبادل نظر بین طرف های حاضر می شود.

وی اظهار کرد: به بهانه غذا و دور یک سفره، همه کشورهایی که درون این منطقه حضور دارند، در قالب یک رویداد، آداب، موسیقی سنتی و آیین های خود را عرضه می کنند.

رحمانی موحد خاطر نشان کرد: بخشی از مقدمه این جشنواره و رویدادها مردم محسوب می شوند که تشنه یک آگاهی و شناخت از معیارها هستند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: این جشنواره ها مردم را از نزدیک با همه مظاهر فرهنگی دیگر ملل آشنا می کنند و این فرصت، همان اتفاقی است که به آن توسعه گردشگری فرهنگی می گوییم.

دومین دوره جشنواره غذای کشورهای اکو- جاده ابریشم، از پنج تا هشت مهر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان برگزار می شود.

در این جشنواره نمایندگانی از آشپزهای 14 کشور حضور دارند.

خبرنگار: مینا افشاری

به استان زنجان خوش آمدید!
هدف این رسانه معرفی و بازدید مجازی جاذبه‌های گردشگری استان زنجان است.
تلاش این رسانه گسترش اطلاع رسانی درباره سفر و گردشگری است.
بازنشر مطالب لزوما به معنای تائید محتوای آن نیست.
Zanjan Virtual Tour
شماره ثبت در سایت ساماندهی:
1-3-64-56-695660-1-1
Copyright 2021, All Rights Reserved ©
آرشیو مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan