Zanjan Travel & Tourism Guide

استان زنجان؛ مقصد گردشگری کمتر دیده شده؛ فرصتی جدید برای سفر بعدی شما؛ زنجان به شما نزدیکتر از آن است که تصور می‌کنید!

داروهای ممنوعه ورود به کشور آذربایجان

 • ۰۷:۰۵

تلفنهای ضروری سفر

 • ۱۸:۰۹

جشنواره عکس بناهای تاریخی

 • ۱۸:۰۷

آشنایی با گزارش شورای جهانی مسافرت و گردشگری (WTTC)

 • ۰۰:۵۰

شورای جهانی مسافرت و گردشگری (WTTC) مجمعی برای صنعت گردشگری است و اعضای آن از جامعه کسب و کارهای سفر و گردشگری است که دور هم جمع شده اند تا صدای واحدی را به دولت ها در خصوص مسافرت و گردشگری بفرستند.این شورا با همکاری مرکز مطالعه اقتصادی دانشگاه آکسفورد هر ساله گزارشی را با نام Travel and Tourism Economic Impact منتشر می کند که شامل اثرات اقتصادی مسافرت و گردشگری است. در گزارش شورای جهانی مسافرت و گردشگری تلاش شده نمایی کلی از اثرات اقتصادی گردشگری در سال 2016 ارائه شود و پیش بینی برای 10 سال آینده را در این صنعت نمایش دهد.

گزارش شورای جهانی مسافرت و گردشگری

با وجود شوک های فزآینده و غیرقابل پیش بینی در اثر حملات تروریستی و ناآرامی سیاسی، بیماری های واگیر و بلایای طبیعی، مسافرت و گردشگری کماکان در سال 2016 رشد نشان داد و علاوه بر ایجاد شغل جدید برای 6 میلیون نفر، رشد مستقیم  3.1% بر GDP گذاشت. در کل، مسافرت و گردشگری در سال 2016  مبلغ 7.6 تریلیون دلار (%10.2 کل GDP جهان) تولید کرد که معادل 10 درصد کل مشاغل در اقتصاد جهانی است و از هر 10 نفر، 1 نفر در صنعت گردشگری مشغول به کار هستند. این صنعت 6.6% از کل صادرات جهان و 30% از کل صادرات خدمات در جهان را شامل می شود.

در زیر به کلیدی ترین شاخص های اثرگزاری بر اقتصاد در گزارش شورای جهانی مسافرت و گردشگری می پردازیم:

 • GDP : تاثیرات مستقیم

تاثیر مستقیم مسافرت و گردشگری بر اقتصاد معادل 2.306 میلیارد دلار (3.1% کل GDP) جهان در سال 2016 بود و پیش بینی می شود در سال 2017 به 3.8% برسد و از سال 2017 تا 2027 میانگین رشد 4% را تجربه کند و در سال 2027 به 2.537 میلیار دلار برسد که معادل 3.5% کل GDP  جهان است.

 • GDP : تاثیر کل

کل اثر مسافرت و گردشگری بر اقتصاد جهان معادل با 7.613 میلیارد دلار در سال 2016 بود که در 10.2% از GDP جهان را شامل می شود و پیش بینی می شود در سال 2017 کل تاثیر 3.6% رشد داشته باشد و تا سال 2027 با رشد سالیانه 3.9% به مبلغ 11.512 میلیارد دلار برسد که 11.4% درصد از کل GDP  جهان است.

اثرات کل(مستقیم، غیر مستقیم و القایی) سفر و گردشگری بر GDP در سال 2016 و پیش بینی 2017 و 2027

(تمامی مبالغ بر اساس ارزش ثابت پول و نرخ مبادله در سال 2016 می باشد)

 • اشتغال: تاثیر مستقیم

مسافرت و گردشگری در سال 2016 برای 108741000 میلیون نفر شغل ایجاد کرد که 3.6% کل شاغلین جهان بود. پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2027 با رشد سالیانه 2.2% به تعداد 138 میلیون نفر برسد.

 • اشتغال: تاثیر کل

در سال 2016 تاثیر کلی گردشگری بر اشتغال که شامل مشاغلی هم می شود که بصورت غیر مستقیم به وسیله این صنعت پشتیبانی می شوند 9.6% شاغلان کل جهان بود که معادل 292 میلیون نفر است. پیش بینی می شود این رقم در سال 2017 1.9% رشد کند و تا سال 2027 با میانگین رشد 2.5% به تعداد 381 میلیون نفر برسد که 11.1% درشد از کل شاغلان جهان هستند.

اثرات مستقیم سفر و گردشگری بر اشتغال از سال 2007  تا 2017 و پیش بینی تا 2027

اثرات کل(مستقیم، غیر مستقیم و القایی) سفر و گردشگری بر اشتغال در سال 2016 و پیش بینی 2017 و 2027

 • صادرات بازدیدکنندگان:

صادرات بازدیدکنندگان در 2016 حدود 1.401 میلیارد دلار بود که 6.6% از کل صادرات جهان را شامل می شود. پیش بینی می شود این رقم در سال 2017 4.5% رشد کند و تا سال 2027 با میانگین رشد 4.3 درصد به 2.221 میلیارد دلار برسد که 7.2% از صادرات کل جهان را شامل می شود.

صادرات بازدیدکنندگان و  تعداد گردشگران بین المللی از سال 2007  تا 2017 و پیش بینی تا 2027

 • سرمایه گذاری:

سفر و گردشگری در سال 2016 سرمایه گذاری 806 میلیارد دلاری را کسب کرده که 4.4% از کل سرمایه گذاری جهان است.  پیش بینی می شود این رقم در سال 2017 معادل 4.5% رشد کند و با میانگین رشد 4.3% به 1.307 میلیارد دلار برسد که 5% از کل سرمایه گذاری جهان است.

سرمایه گذاری در سفر و گردشگری از سال 2007  تا 2017 و پیش بینی تا 2027

گزارش رقابت پذیری مسافرت و گردشگری 2017 بخش ایران

 • ۰۰:۳۷

تمامی نمرات این گزارش از 7 می باشد و از 14 عاملی که در گزارش قبلی به آن اشاره شد حاصل می شود. در این گزارش 136 کشور مورد بررسی گرفته اند و از سایر کشورهایی که اسمی برده نشده اطلاعات کافی برای تنظیم گزارش وجود نداشته است.

در این گزارش 10 کشور برتر از نظر رقابت پذیری به صورت زیر است:

همچنین ایران در این رده بندی در رتبه 93 می باشد.

در این گزارش برای هر کشور اطلاعات در 4 بخش نمایش داده شده است.

1- شاخص های کلیدی

این بخش خلاصه ای شاخص های کلیدی اقتصادی و مسافرت و گردشگری هر کشورها را نشان می دهد.

این اطلاعات شامل تعداد گردشگران بین المللی در هر سال، درآمد گردشگری بین المللی سالیانه را به میلیون دلار نشان می دهد و با سال 2015 نیز مقایسه می کند.

 2-بررسی عملکرد کلی کشور ها 

این بخش به بررسی عملکرد اقتصادی در رقابت پذیری مسافرت و  گردشگری، چهار عنصر اصلی و 14 شاخص می پردازد.

3-سیر تکامل رقابت پذیری مسافرت و گردشگری در طی سال ها 

این بخش نمایان گر عملکرد یک اقتصاد یا کشور در رقابت پذیری مسافرت و گردشگری در طول سال هاست.

4- جزئیات شاخص های رقابت پذیری 

این بخش عملکرد کشورها را در هر کدام از شاخص ها نشان می دهد که پس از تلفیق با یک دیگر رقابت پذیری مسافرت و گردشگری را نشان می دهد.

 وضعیت ایران در گزارش رقابت پذیری  مسافرت و گردشگری 2017

1- شاخص های کلیدی:

تعداد گردشگران بین المللی به ایران 5237000  نفر رسیده که عایدی 3.483 میلیون دلاری را برای ایران به ارمغان داشته است و میانگین درآمد از هر گردشگری خارجی را 665 دلار نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی مسافرت و گردشگری نیز 10.145 میلیون دلار اعلام شده است.  همچنین گردشگری برای ایران 476019 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی کرده است.

1-محیط کسب و کار

2-ایمنی و امنیت

3-سلامت و بهداشت

4-منابع انسانی و بازار نیروی کار

5-آمادگی در حوزه ICT

6-اولویت بخش به مسافرت و گردشگری

7-گشودگی بین المللی

8-رقابت پذیری قیمت

9-پایداری محیطی

10-زیرساخت های حمل و نقل و هوایی

11-زیرساخت های حمل و نقل زمینی و بنادر

12-زیرساخت های خدمات گردشگری

13-منابع طبیعی

14-منابع فرهنگی و مسافرت تجاری

3-سیر تکامل رقابت پذیری مسافرت و گردشگری در 2015 و 2017

این بخش نمایان گر عملکرد ایران در رقابت پذیری مسافرت و گردشگری 2015و 2017 می باشد. این بخش نشانگر آن است که جایگاه ایران از 2015 تا 2017 4 پله صعود داشته است.

4- جزئیات شاخص های رقابت پذیری 

در آخر نیز جزئیات شاخص های رقابت پذیری برای هر کدام از عناصر و شاخص ها ذکر شده است. قابل توجه است که ایران در شاخص رقایت پذیری قیمت در دنیا رتبه اول را دارد.

گزارش رقابت پذیری گردشگری جهانی 2017

 • ۰۱:۱۲

گزارش رقابت پذیری گردشگری جهانی 2017

گزارش رقابت پذیری گردشگری جهانی هر دو سال یکبار از طرف WEF منتشر می شود . این گزارش حاوی اطلاعات و شاخص های مهمی برای فعالان بخش گردشگری دولتی و خصوصی است.

هدف  شاخص Travel & Tourism Competitiveness Index )TTCI)  سنجش فاکتورها و سیاست هایی است که رشد گردشگری و مسافرت را در کشور های مختلف جذاب می کند. همانطور که از گزارش منتشر شده از طرف این نهاد بر می آید، هدف آن کاستن از موانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال  است

در این گزارش پلتفرمی برای ذینفعان گردشگری در سطح کشورها ارائه شده است تا بتوانند سیاست ها و اقدامات مناسب را تنظیم کنند. همچنین این گزارش برای تجزیه و تحلیل روندهای صنعت،  دیدگاهی جهانی انتخاب کرده است و برای حصول اطمینان از رقابت پذیری کشور ها، به رهبران صنایع سازمان های بین المللی و دولت ها چشم انداز منحصر به فردی ارائه می کند.

در گزارش رقابت پذیری گردشگری جهانی نسخه 2017 این نهاد،  4 نتیجه بسیار کلیدی نمایش داده شده است:

 1. رقابت پذیری مسافرت و گردشگری در حال افزایش است، به خصوص در کشور های در حال توسعه که در منطقه آسیا-اقیانوسیه قرار دارند.
 2. برخلاف سایر صنایع که در زمینه حمایت از صنایع داخلی هستند، صنعت گردشگری و مسافرتی در حال ساختن ارتباطات میان کشورها و فرهنگ های مختلف است. این عامل در کاهش محدودیت های ویزای کشور های مختلف برای گردشگران نمایان است.
 3. بعد از عصر چهارم انقلاب صنعتی، ارتباطات به عنوان عاملی حیاتی تبدیل شده است و در توسعه استراتژی های دیجیتال کشورها مشاهده می شود.
 4. با وجود افزایش آگاهی ها در زمینه لزوم حفاظت از محیط زیست، مسافرت و گردشگری با مشکلات توسعه پایدار و از بین رفتن محیط طبیعی مواجه است.

شاخص های چهارگانه

مهمترین بخش گزارش رقابت پذیری گردشگری جهانی با عنوان Country/Economy profile and Data Presentation  است که شامل پروفایل های کشور ها و اطلاعت آن ها می شود. شاخص TTCI بر چهار دسته  شاخص متغیر متمرکز شده است. دسته اول شامل زیر مجموعه های قوانین و مقررات، دسته دوم شامل زیر مجموعه های مرتبط با محیط کسب و کار، دسته سوم به  زیرساخت ها و دسته چهارم شامل زیر مجموعه ها و منابع فرهنگی، انسانی و طبیعی است.

شاخص اول شامل عناصری می شود که مربوط سیاست گذاری و قوانین و مقررات بوده اند و زیر نظر دولت ها هستند. شاخص دوم مربوط به محیط تجارت ، شاخص سوم به زیرساخت های فیزیکی  همانند حمل و نقل خدمات گردشگران هر اقتصادی می شود و در نهایت شاخص چهارم مربوط به عناصر و منابع نرم‌تر انسانی، فرهنگی و  طبیعی می شود.هرکدام از این شاخص های کلی دارای زیر شاخه هایی هستند و این زیر شاخص ها نیز از اجزای مختلفی تشکیل شده اند.

1.محیط کسب و کار،  میزانی که محیط سیاست گذاری دولتی بر گسترش گردشگری اثر می گذارد را بررسی می کند. این مسئله که آیا سیاست گذاری دولت بر گسترش گردشگری تاثیر می گذارد در این بخش مطرح می شود. قوانین و مقررات هماند چاقویی عمل می کند که در صورت استفاده درست می تواند بسیار مفید باشد ولی در صورت استفاده نادرست و وضع قوانین نادرست و دست و پاگیر می تواند گردشگری کشور را فلج کند.  قوانین و مقررات در جذب سرمایه خارجی و حفاضت از حقوق آن ها یکی از مهمترین این شاخص ها برای سرمایه گذاران خارجی است. سرمایه گذاران خارجی با مشاهده این فاکتور می توانند در تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری در کشور خاصی تصمیم گیری کنند. شفافیت های سیاست گذاری دولتی در بخش گردشگری و زمان و هزینه شروع فعالیت های گردشگری برای فعالان داخلی  وخارجی اهمیت زیادی دارد چراکه رقابت پذیری آن ها را بیشتر می کند.

2.شاخص بعدی ایمنی و امنیت است. گردشگران و سرمایه گذاران همواره از مقاصد گردشگری ناامن گریزان هستند و می کوشند به مناطقی سفر کنند که امنیت در آن ها بالاست. بنابراین امنیت به عنوان یک عامل رقابت پذیری  مطرح است. گستره ای که جرم و جنایت و تروریسم بر گردشگری و کسب و کار گردشگری می گذارد با استفاده از این شاخص سنجیده می شود. یکی از دلایلی که در سال های اخیر ورود گردشگران به ایران افزایش یافته  است ناامنی کشور های منطقه و همسایه است بنابراین گردشگرانی که قصد مسافرت و بازدید از این مناطق را داشتند ایران را جایگزین برنامه های قبلی خود کردند. بروز سوانح جاده ای نیز از عوامل اثر گذار است چراکه اغلب سفر های درون مرزی،همانگونه که در گزارش UNWTO، از طریق جاده است. قابلیت اعتماد به خدمات پلیس در اجرای قوانین و مقررات نیز در این بخش بررسی می شود.وجود نیروی های انتظامی و اجرای قوانین و مقررات در مقاصد باعث می شود گردشگران احساس امنیت بیشتری کنند ولی بسیار مهم است تا حس امنیت ایجاد شود چراکه حضور فیزیکی بیش اندازه پلیس در مناطق گردشگر پذیر باعث می شود گردشگران احساس نارضایتی کنند.

3.سلامت و بهداشت برای رقابت پذیری گردشگری بسبار اهمیت دارد. حضور نیروهای درمانی و بهداشتی در مناطق مختلف علاوه بر اینکه برای مردم عادی بسیار مهم است برای گردشگران نیز اهمیت دارد چراکه تجربیات خوب و بد گردشگران در زمان بسیار کوتاهی رقم می خورد و نبود بهداشت و نیروهای درمانی بر تجربه گردشگری اثر منفی می گذارد. در زمانی که گردشگری دچار بیماری می شود بخش سلامت باید اطمینان دهد که بیمار به درستی مراقبت شده و این با وجود نیروهای درمانی و تخت بیمارستانی بررسی می شود.

4.وجود منابع انسانی در هر اقتصادی اطمینان بخش رشد و توسعه آن اقتصاد است. گردشگری به عنوان یک صنعت خدماتی که از نیروهای انسانی زیادی استفاده می کند به نیروهای با کیفیت نیاز شدید دارد. در این شاخص از عوامل کلیدی آموزش و پرورش و در دسترس بودن نیروی انسانی با کیفیت استفاده شده است. آموزش و پرورش در دو مقطع ابتدایی و متوسطه و نیز کیفیت سیستم آموزشی را بررسی کرده نحوه کاربری از نیروی انسانی را نیز بررسی می کند. این شاخص در کسب و کار نقشی تعین کننده دارد چراکه با وجود نیروی کار ماهر هزینه های آموزش نیروی جدید بسیار کاهش پیدا می کند و کیفیت ارائه خدمات نیز بسیار بالاتر می رود.

5.در مراحل برنامه ریزی ،خرید و استفاده مشتریان از خدمات گردشگری، استفاده از ICT، شاخص بسیار مهمی است. وجود این خدمات به گردشگران این امکان را می دهد تا از امکانات آنلاین گردشگری استفاده کنند ، وقت و هزینه کمتری برای جست و جو و انتخاب صرف کنند. اینکه کسب و کار های مختلف چگونه از خدمات ICT برای ارتباط با سایر کسب و کار ها و یا افراد استفاده می کنند نیز حائز اهمیت فراوانی است.

6.با اولویت بخشی به بخش گردشگری به عنوان اولویت اقتصادی نشان داده می شود که گردشگری برای دولت اهمیت زیادی دارد و دولت نیز این را در بودجه خود نشان می دهد. دولت می تواند با هدایت منابع برای برنامه های مورد نظر، اهداف آتی خود را  نشان دهد و بدینوسیله سرمایه گذاران را جلب کند. هزینه هایی که دولت در بخش گردشگری انجام می دهد، تلاش های بازاریابی  انجام شده، کاربردی بودن اطلاعات گردشگری سالانه و بازه های زمانی که این اطلاعات در ان ها ارائه می شود همه اولویت بندی گردشگری برای کشور را نشان می دهد.

7.علاقه، گرایش و گشودگی به گردشگری میزان علاقه مندی کشور و جامعه را نسبت به گردشگری و بازدیدکنندگان بین المللی می سنجد. میزان تمایل مردم به گردشگری از طریق رفتار مردم نسبت به گردشگران، بازبودن فضای گردشگری، پیشنهاد های کاری افراد در کسب و کارها و مشتری محور بودن سنجیده می شود.

8.رقابت پذیری قیمتی در صنعت گردشگری عنصری بسیار مهم است چرا که با ارزان شدن هزینه های سفر میزان تقاضا برای مقصد خاص افزایش پیدا می کند. شاخص هایی نظیر مقایسه قیمت خرید با مناطق مختلف، هزینه ها و مالیات های بلیط های هواپیما، اثر گذاری و گستره مالیات، قیمت سوخت و قیمت هتل از تشکیل دهندگان این شاخص هستند. رقابت پذیری قیمتی ایران در رتبه نخست دنیا قرار دارد و این پتانسیل زیادی برای کشور ایجاد می کند تا با قیمت های بهتر نسبت به رقبا میزان ورودی و درآمد بیشتری داشته باشد. این رقابت پذیری به کشور در زمینه های مختلف کمک می کند برای مثال می توان از ارزان شدن گردشگری سلامت در ایران نسبت به سایر کشور های همسایه اشاره کرد.اغلب گردشگران ورودی به کشور از دو کشور عراق و آذربایجان هستند که بیشتر به دلایل زیارتی و سلامت به ایران می آیند. می توان با سرمایه گذاری بیشتر بر کشور های همسایه سهم خود را با توجه به پایین بودن هزینه درمان در ایران نسبت به سایر همسایگان افزایش داد.

9.مطمئناً اهمیت محیطی که گردشگری در آن اتفاق می افتد قابل چشم پوشی نیست. پایداری محیطی بقای مقصد را درسال های پیش رو نشان می دهد و قوانینی که دولت برای آن وضع می کند نشان گر این پایداری هست. مقاصدی که پایداری محیطی دارند از اولین انتخاب سرمایه گذاران هستند چراکه این مقاصد بخاطر جذابیت حفظ شده خود همواره گردشگر بیشتری جذب می کند. جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در توسعه پایدار مطرح می شوند و بسیار مهم است که این جنبه نیز هنگام سیاست گذاری و برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد.

10.حمل و نقل هوایی با کیفیت ،دسترسی آسانتری به کشور ها و در داخل کشور ها به مقاصد گردشگری می دهد. در این شاخص به کمیت و کیفیت توجه شده است چنانچه برای کمیت تعداد صندلی های موجود داخلی و بین الملل ،تعداد departure  و گستره فرودگاه ها بررسی شده و زیر ساخت های پروازهای داخلی و خارجی برای کیفیت بررسی می شود. سفر های هوایی به علت گستردگی استفاده در مسافرتهای بین المللی و گردشگران ورودی به کشور دارای اهمیت زیادی هستند. کیفیت این فرودگاه ها به عنوان نقطه آغاز تجربه گردشگری بر گردشگر اثر گذار است.

11.حمل و نقل زمینی برای گردشگری در هر کشور بسیار حیاتی است و به عنوان عامل مهمی در رقابت پذیری مطرح است. با بهره گیری از حمل و نقل زمینی نقل و انتقال در داخل کشور بسیار تسهیل می شود. انواع حمل و نقلی که در این شاخص بررسی می شود شامل جاده ها، راه آهن و بنادر می شود که نمایانگر در دسترس بودن مقاصد و جاذبه های گردشگری و مراکز حساس تجاری است. در صورت عدم دسترسی به مقاصد، هرچقدر که مقاصد جذابیت بالقوه داشته باشند، گردشگر زیادی به خود جلب نخواهند کرد.

12.زیرساخت های خدمات گردشگری شامل زیرساخت های کلی از نظر تعداد اتاق های هتل ها، موسسه های اجاره اتومبیل و وجود ATM  در کشور ها می شود. این زیرساخت ها بدلیل اینکه به صورت مستقیم با گردشگران در ارتباط هستند برای گردشگران دارای اهمیت زیادی هستند.

13.منابع طبیعی در رقابت پذیر نمودن مقاصد گردشگری نقش مهمی دارند. در این شاخص وجود میراث طبیعی ثبت شده در فهرست میراث طبیعی یونسکو ،کیفیت محیط طبیعی، گونه های طبیعی شناخته شده و … قرار می گیرند. حفاظت از منابع طبیعی در توسعه گردشگری پایدار به عنوان یکی از ارکان توسعه است.

14.منابع فرهنگی و مسافران تجاری به رقابت پذیرتر کردن کشور ها کمک می کنند. گردشگری فرهنگی به عنوان مهمترین نوع گردشگری نیازمند وجود و محافظت از منابع فرهنگی بی بدیل است. در این شاخص وجود میراث فرهنگی ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی یونسکو، استادیوم های ورزشی، تعداد نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی و صادرات صنایع خلاقانه بررسی می شود.

گزارش رقابت پذیری گردشگری جهانی TTCI  گزارشی است که هر دوسال یکبار از طرف WEF منتشر می شود. این گزارش حاوی اطلاعات و آمار ارزشمندی از وضعیت گردشگری در کشورهای مختلف است. از این گزارش می توان در تصمیم گیری های مدیریتی استفاده کرد. البته این گزارش خالی از اشکال نیست. در بخش روش تحقیق این گزارش در اکثر مواقع از نظر افراد استفاده کرده است. این امکان وجود دارد که این افراد به دلایل مختلفی از ارائه اطلاعات صحیح خودداری کرده و یا دارای اطلاعات درستی نباشند. برای مثال مورد ویزا را برای ایران می توان مثال زد که با وجود امکانات و تسهیلات فراهم شده، ایران در جایگاه مناسبی قرار ندارد.

با استفاده از گزارش رقابت پذیری گردشگری جهانی می توان نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرد و برای آن ها برنامه ریزی کرد. علاوه بر اقداماتی که هر کشور با توجه به سیاست های خود انجام می دهد، می توان کشورهای نخست در هر زمینه را شناخت و با بررسی اقدامات آنها  برای کشور خود راه چاره ای جست.

قلعه لک لک های ماهنشان، فرصت پرواز در آسمان خیال

 • ۰۰:۲۵

زنجان – ایرنا – در صورتی که شخصی خواستار کسب تجربه جدیدی از سفر به طبیعت و مشاهده شگفتی های طبیعی است، می تواند آدرس زنجان، ماهنشان و قلعه لک لک ها مراجعه و همراه این پرندگان زیبا پرواز در آسمان خیال را تجربه کند.

به گزارش ایرنا، زنجان شگفتی های بسیاری برای انواع گردشگری دارد، از جاذبه های تاریخی گرفته تا شگفتی های طبیعی و پاسخی به خواسته های هر نوع گردشگری دارد.

در این میان شهرستان ماهنشان هم سرشار از شگفتی های زمین شناسی است از شکاف ناشی از وجود گسل گرفته تا صخره های دودکش مانند ایجاد شده بر اثر همان شگفتی های زمین شناسی و در نهایت کوه های رنگی.

 • ۷۹۸

بیشترین رضایتمندی گردشگران از امنیت استان زنجان است

 • ۰۰:۲۳

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان گفت: بر اساس نظر سنجی صورت گرفته از گردشگران نوروزی برای سنجش میزان رضایتمندی گردشگران ورودی استان زنجان، بیشترین آمار رضایت گردشگران در استان از امنیت حاکم بر آن است و براساس همین نظر سنجی پایین ترین رضایتمندی از تعطیلی مراکز تجاری و خدماتی در سطح شهر است که تعطیلی بازار زنجان در 4 روز ابتدای سال از جمله آن می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، یحیی رحمتی، در دومین کارگروه ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان ، با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: طی 2 ماه گذشته جهت میزبانی شایسته از گردشگران ورودی به استان دوره های آموزشی توانمند سازی نیروهای انسانی در 11 موضوع برای 562 نفر از فعالان حوزه های مختلف گردشگری برگزار شده است.

او ادامه داد : دوره آموزشی عوامل پلیس انتظامی و راهور استان زنجان، دوره آموزشی عوامل و دست اندر کاران اقامتگاه های بوم گردی استان زنجان، دوره آموزشی راهنمایان موزه و محوطه های تاریخی ، دوره آموزشی مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی ، دوره آموزشی راهنمایان طبیعت گردی ، دوره آموزشی راهنمایان فرهنگی، دوره آموزشی کارکنان داخلی هتلهای 3و4ستاره، دوره آموزشی عوامل اجرایی و کارکنان واحد های بین راهی، دوره آموزشی همیار گردشگر ویژه مربیان پرورشی و دوره آموزشی همیار گردشگر ( ویژه دانش آموزان) ، دوره های آموزشی بودند که طی دو ماه گذشته در استان برگزار شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان با اعلام این مطلب که مجوز بهره برداری از مورد"خانه بوم گردی" در استان صادر شده ایت، بیان کرد: این مجوزها در راستای افزایش ظرفیت اسکان استان ، ورود به بازارهای جدید ، رشد و توسعه اقتصادی جوامع محلی و ایجاد اشتغال در استان صورت گرفته است.

او در خصوص دفاتر خدمات مسافرتی استان افزود: تا سال 1395 تعداد دفاترخدمات مسافرتی استان 30مورد بوده است و در راستای ایجاد اشتغال و رشد و توسعه گردشگری در طی سال جاری 43 مورد افزایش یافته است.

توزیع جاذبه‌های شهری، توزیع ثروت را به همراه دارد

 • ۰۰:۲۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان گفت: توزیع جاذبه‌های شهری از اولویت‌های این اداره‌کل بوده و باعث توزیع ثروت در همه نقاط شهر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، یحیی رحمتی صبح امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های حوزه گردشگری، مسئله توزیع جاذبه‌های شهری است، افزود: این امر باعث خواهد شد که گردشگر درهمه نقاط شهر حضور داشته و این حضور، خود باعث توزیع ثروت در همه نقاط شهر خواهد شد.

او با یادآوری اینکه طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته، زنجان به لحاظ امنیت و برخوردر مناسب میزبان جزو استان‌هایی است که بیشترین رضایت‌مندی را از طرف گردشگران به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: بحث امنیت و برخورد مناسب میزبان دو مقوله اصلی توسعه مقصد گردشگری به‌شمار می‌رود و خوشبختانه زنجان استانی است که رتبه برتر را در این زمینه از آن خود کرده است.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان، همچنین به نارضایتی‌هایی که از سوی گردشگران وجود داشت نیز اشاره کرد و گفت: در نظرسنجی‌های صورت گرفته، کم‌ترین رضایت با 49 درصد مربوط به تعطیلی مراکز خدمات‌رسان در ایام نوروز بود که معتقدیم این امر باید در سال‌های آینده به گونه‌ای مدیریت شود که شاهد رونق مراکز خدمات‌رسان در این ایام که فرصت مناسبی برای رونق شهر است، باشیم.

رحمتی با اشاره به اینکه زنجان در بحث برگزاری رویدادهای بین‌المللی توانست رتبه اول را از آن خود کند، ادامه داد: علاوه بر این، زنجان در بحث صنایع‌دستی نیز جزو استان‌هایی است که توانسته است جایگاه خوبی را برای خود ایجاد کند. به عنوان مثال، در سال 92 تعداد مراکز فروش صنایع‌دستی در زنجان 70 فروشگاه بود که این تعداد به 387 فروشگاه رسیده و باعث ایجاد اشتغال برای 1000 نفر شده که حاکی از توسعه صنایع‌دستی در استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان با یادآوری اینکه امسال شاهد فعالیت 30 خانه بوم‌گردی در استان خواهیم بود، افزود: یکی از شاخص‌های اصلی در حوزه گردشگری، حضور گردشگران خارجی است که تا سال 92 تعداد 986 گردشگر خارجی از گنبد سلطانیه بازدید کرده بودند که این تعداد در سال‌جاری از مرز شش‌هزار گردشگر خارجی گذشت و می‌توان گفت شیب قابل توجهی در رشد گردشگری خارجی شاهد بودیم.

او در ادامه از آماده‌سازی خانه حکیمیان به‌عنوان موزه فرهنگ عامه که قرار است از تیرماه سال آینده تجهیز شود، یاد کرد و گفت: معتقدیم با تجهیز این اماکن، شاهد افزایش جاذبه‌های گردشگری درون‌شهری و توزیع مناسب آن‌ها خواهیم بود که این روند باعث خواهد شد تا با توزیع ثروت، شاهد توسعه گردشگری در همه نقاط شهر خواهیم بود.

رحمتی با اشاره به اینکه تلاش‌ها در این راستا بوده که زنجان از معبر گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل شود، اظهار کرد: برای تحقق این مهم، اقدامات زیادی صورت گرفته که می‌توان به راه‌اندازی اولین قطار مقصد گردشگری به زنجان که در ایام برگزاری جشنواره ملی آش محقق شد، اشاره کرد و همه این اقدامات منتج به این شده است تا جاذبه‌های گردشگری استان را به خوبی معرفی کنیم.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های سال آینده در حوزه گردشگری، بالا بردن میزان ماندگاری گردشگر در استان خواهد بود، خاطرنشان کرد: در 11 ماهه امسال شاهد اقامت 516 هزار و 379 نفر در اقامت‌گاه‌های استان بودیم که از این تعداد، 51 هزار و 129 نفر در هتل‌ها اسکان یافته بودند.

پروازهای چارتری حذف می‌شوند

 • ۱۲:۴۲

خبرگزاری فارس: سمت رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، در مورد تضییع حقوق مسافران در فروش بلیط‌های چارتری گفت: طبق اعلامی که سازمان هواپیمایی کشوری داشته از ابتدای تابستان سال آینده هیچ ایرلاینی حق انعقاد قرارداد چارتری با دفاتر خدمات مسافرتی در مسیر‌های داخل کشور ندارد. 

این در حالی است که رییس سازمان تعزیرات حکومتی چندی پیش در خصوص فروش چارتری بلیط‌های هواپیمایی و افزایش هیجانی قیمت آن گفته بود مباحث مختلفی حتی در همین ماه جاری در ستاد تنظیم بازار مطرح شده، اما واقعیت قضیه این است که بلیط هواپیما در راستای آزادسازی قرار گرفته و متاسفانه برخی این آزادسازی را با رهاسازی اشتباه گرفته‌اند. ضمن اینکه در ایام بهمن ماه هم پرونده‌هایی داشتیم که منجر به صدور حکم شد.

وی در توضیح بیشتر گفته بود باید سقفی برای این موضوع مشخص شود که عدول از آن موجب برخورد می‌شود و همین الان هم برخورد‌هایی صورت گرفته و سازمان هواپیمایی هم معتقد است که باید برخور‌های جدی صورت گیرد.

جمال انصاری افزود: ما معتقدیم فروش چارتری سوءاستفاده از مشتریان است و اگر بستر فراهم شود سازمان امکان خدمت رسانی بهتری خواهد داشت.

۱ ۲ ۳ . . . ۴ ۵ ۶
به استان زنجان خوش آمدید!
Visit Iran, Zanjan Province
هدف رسانه معرفی و بازدید مجازی جاذبه‌های گردشگری زنجان است.
تلاش این رسانه گسترش اطلاع رسانی درباره سفر و گردشگری است.
بازنشر مطالب لزوما به معنای تائید محتوای آن نیست.
This is Zanjan Virtual Tour
شماره ثبت در سایت ساماندهی:
1-3-64-56-695660-1-1
Copyright 2022,All Rights Reserved ©

جاذبه‌های گردشگری زنجان

Designed By Erfan Powered by Bayan