همزمان با سفر دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور، این پویش در زنجان آغاز شد.