دوشنبه گذشته در آمریکا تعطیل بود و سه روز تعطیلات فرصت مناسبی را برای مسافرت اقشار مختلف جامعه ایجاد کرد. پارک های ملی مختلف نیز از این فرصت بهره برده و با تبلیغات فراوان سعی در جذب گردشگر کردند. پارک ملی گرندکنیون در آریزونا یکی از معروفترین پارک های ملی دنیا و زیستگاه گونه های بشدت در خطر انقراضی همچون کرکس کالیفرنیایی، زیرگونه شرقی قوچ و میش بیگ هرن و خزنده ای به نام هیلا مانستر است. به گفته مسولان پارک، صف طولانی بازدیدکنندگان در جاده منتهی به این پارک باعث ایجاد ترافیک طولانی شد. هزاران نفر در این تعطیلات از این پارک ملی بازدید کردند.
آنچه که تاثیرات منفی طبیعت گردی را در این پارک ملی کاهش میدهد مدیریت صحیح و علمی زیستگاه میباشد. فعالیت های طبیعت گردان که از هر قشر و ملیتی میباشند با آخرین متد های علمی هدایت میشود. در آمریکا طبیعت برای مردم است و حفاظت به این دلیل توجیه پذیر است که مردم از آن استفاده میکنند. چنین رویکردی سبب چرخش مالی بزرگی در مدیریت زیستگاه و حیات وحش شده است و بودجه لازم جهت مطالعات علمی و حفاظت از حیات‌وحش از این طریق تهیه میشود. به همین دلیل آمریکا از پیشنازان علوم حفاظت از حیات وحش است و رشته های مربوط به حفاظت از طبیعت از پر اشتغال ترین و محبوب ترین رشته های دانشگاهی هستند.
به امید آن روز که در ایران نیز طبیعت به مردم بازگردانده شود و با کمک علم و دانش بتوان استفاده مردم از طبیعت را از تهدید به فرصت تبدیل کرد.