محمود علی محمدی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، گفت: 27 ام و 28 ام آبانماه سالجاری "دومین نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع دستی در زنجان" برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این نشست از دانشگاه های سراسر کشور که دارای گروه و دانشکده طراحی صنعتی هستند مانند دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه تبریز،دانشگاه اصفهان و ... دعوت بعمل آمده است.

علی محمدی هدف از برگزاری "دومین نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع دستی" را بررسی طرح های جدید در حوزه صنایع دستی و ورود طراحان صنعتی ایران به بخش صناییع دستی در راستای ایجاد و رونق بازارهای جدید برای محصولات صنایع دستی عنوان کرد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان در تشریح برنامه های این نشست گفت: برنامه های روز اول دومین نشست تخصصی و مسابقه طراحی صنعتی در صنایع دستی  زنجان، در سطح کارگاه های صنایع دستی و مراکز تاریخی برپا می شود که در آن به معرفی محصولات صنایع دستی، تولیدکنندگان و شیوه های تولید می پردازند. روز نخست این نشست  با گردهمایی  اساتید و فعالان بخش صنایع دستی و تیم های تخصصی طراحی صنعتی  با بررسی وضعیت موجود صنایع دستی استان و ارائه راهکارها خاتمه می یابد.

به گفته علی محمدی روز دوم "دومین نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع دستی " در دانشگاه زنجان برگزار می شود و قریب به 30 تیم به طراحی محصولات جدید و اصلاح شده صنایع دستی پرداخته و طرح های ارائه شده توسط اساتید و صاحب نظران مورد داوری قرار می گیرد.

گفتنی است نخستین نشست تخصصی و مسابقه طراحی صنعتی در صنایع دستی سال گذشته در زنجان با حضور هشت دانشگاه کشور برگزار شد که موجب طراحی محصولات جدید و عرضه به بازار صنایع دستی گردید.