Zanjan Travel & Tourism Guide

استان زنجان؛ مقصد گردشگری کمتر دیده شده؛ فرصتی جدید برای سفر بعدی شما؛ زنجان به شما نزدیکتر از آن است که تصور می‌کنید!

الزامات رونق گردشگری پس از کرونا

توسط در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

نگاه راهبردی به میراث طبیعی کشور

توسط در تاریخ ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۱

بررسی وضعیت میراث طبیعی در ایران

توسط در تاریخ ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

وضعیت میراث طبیعی در ایران

توسط در تاریخ ۲۳ فروردين ۱۴۰۱

میراث طبیعی به لحاظ کارکردهای آن در شکل گیری هویت فرهنگی، وحدت ملی، ایجاد زمینه های اشتغال و رونق اقتصادی در دهه های اخیر اهمیت زیادی یافته است. با این حال در کشور ایران به عنوان مقوله ای دارای اهمیت مورد تأکید قرار نگرفته است و همواره در سایه موضوعات میراث فرهنگی قرار داشته است. هرچند نمی توان بین میراث فرهنگی و طبیعی تفاوت گذاشت و یکی را بر دیگری ترجیح داد، اما بررسی آثار ثبتی و قوانین مصوب، نشان دهنده این تبعیض است. این میراث در دستگاه های مختلف (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیه ای برخوردار است و علت اصلی این مسئله عدم تدوین قوانین حمایتی با تأکید بر هویت میراثی این آثار است. بررسی ها نشان می دهد که میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد و همواره ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیط زیست، بدون تعریف دقیق باقی مانده است. بررسی ها نشان داد که ضعف قوانین حفاظتی، ضعف بودجه و منابع مالی، ضعف ساختار اجرایی، مسائل راهبردی حوزه میراث طبیعی هستند که نیازمند توجه مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار است. به نظر می رسد اولین گام برای حمایت از میراث طبیعی، تعریف مستقل آن در ادبیات قانونگذاری است تا از این طریق برای آن امکان جرم انگاری و حفاظت اختصاصی فراهم شود. گام های بعدی استقرار حمایت های بودجه ای و توجهات مالی به بخش های اجرایی مرتبط با آن است تا به همراه تکمیل ساختارهای اجرایی مربوطه، امکان حفاظت پایدار از میراث طبیعی فراهم شود.

سند راهبردی توسعه گردشگری

توسط در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

در بند «الف» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه آمده که «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیئت وزیران ارائه نماید.» بر این اساس هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/04/1399 درخصوص «سند راهبردی توسعه گردشگری» آن را به تصویب رساند و در مورخ 16/۰۶/1399 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

گردشگری در گام دوم انقلاب

توسط در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

مشروح گزارش گردشگری در گام دوم جمهوری اسلامی ایران (با محوریت گردشگری خانوادگی):

https://bayanbox.ir/view/3911198074543576581/16627.pdf

بررسی بازار گردشگری روسیه

توسط در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

مشروح گزارش بررسی بازار گردشگری روسیه (ظرفیت ها، موانع و راهکارها):

https://bayanbox.ir/view/6732617428256580094/16870.pdf

صنایع دستی و کرونا

توسط در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

مشروح گزارش مقابله با شیوع کرونا در صنایع دستی:

https://bayanbox.ir/view/6524953436527081190/16995.pdf

صنعت گردشگری و کرونا

توسط در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

با توجه سناریوهای مختلف ارائه شده توسط مراکز علمی و پژوهشی درسطح جهان، درخصوص آینده صنعت گردشگری و کرونا به نظر می رسد با ادامه روند موجود مبنی بر توصیه به در خانه ماندن و طرح فاصله گذاری اجتماعی، حداقل تا یک سال آتی، سفرهای بین المللی در حوزه گردشگری جهت جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری، با تأخیر و ملاحظات خاصی همراه خواهد شد و کشورها به ویژه کشور ما، که غالب ورودی های آن از کشورهای همسایه (که دارای امکانات پیشگیری و کنترل کمتری نسبت به کشور ما هستند) این ملاحظات را جدی تر دنبال خواهند نمود. در این شرایط بهترین سناریو برای حفظ و حمایت از مشاغل مرتبط با گردشگری، حمایت ویژه از توسعه گردشگری داخلی (با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا) خواهد بود چرا که حدود 80 درصد از گردش مالی صنعت گردشگری کشور توسط گردشگران داخلی ایجاد می شود و تحریک هدفمند تقاضا می تواند زیان ناشی از بحران کرونا را در این صنعت و کسب وکارهای وابسته به آن را به حداقل برساند.