Zanjan Travel & Tourism Guide

استان زنجان؛ مقصد گردشگری کمتر دیده شده؛ فرصتی جدید برای سفر بعدی شما؛ زنجان به شما نزدیکتر از آن است که تصور می‌کنید!

سومین جشنواره جغور بغور زنجان

توسط در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۱

مساجد تاریخی استان زنجان

توسط در تاریخ ۰۴ مهر ۱۴۰۱

Tomb of Mollahasan Kashi, Soltanieh, Zanjan, Iran

توسط در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

Dash Kasan Temple, Soltanieh, Zanjan, Iran

توسط در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

زنجان زیباست

توسط در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۱

گشت و گذاری در چهار گوشه زنجان

توسط در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۱

پایان مرمت ضلع شمال غربی گنبد سلطانیه

توسط در تاریخ ۰۳ خرداد ۱۴۰۱

باغ موزه گیاهان دارویی و معطر زنجان

توسط در تاریخ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱