Zanjan Tourism Guide

زنجان؛ شهری که باید دید؛ فرصتی جدید برای سفر بعدی شما؛ زنجان به شما نزدیکتر از آن است که تصور می‌کنید!

آتشکده تشویر

توسط در تاریخ ۱۸ فروردين ۱۴۰۰

Tashvir Holy Fire Temple

مطالب مرتبط:

آتشکده پیرچم

Pircham Holy Fire Temple

Tashvir Holy Fire Temple

Pircham Holy Fire Temple

توسط در تاریخ ۱۰ فروردين ۱۴۰۰

Tashvir Holy Fire Temple

توسط در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۹

آتشکده تشویر، شهرستان طارم، استان زنجان

مطلب مرتبط:

آتشکده پیرچم

Pircham Holy Fire Temple

آتشکده پیرچم

توسط در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵

روستای پیرچم در کنار جاده آببر به گیلوان قرار دارد. در جنوب روستا بر روی یک تپه بنایی قرار داردکه پلان آن به شکل چلیپا است. امروزه از این بنا فقط دیوارهای آن باقی مانده است. روستاییان این بنا را به نام پیر میشناسند. این بنا احتمالا به دوره ساسانی تعلق دارد. این بنا از سنگ وساروج با پلان چهار طاقی وبا ابعاد 4×4 متر ساخته شده وپوشش آن گنبدی شکل وتماما" از لاشه سنگ اجرا گردیده اند. ترکیب کلی آن به سبک آتشکده های دوران ساسانی وبا آتشکده نیاسر کاشان قابل مقایسه اند، با این تفاوت که برای عناصر اصلی در آن به جای آجر، از لاشه سنگ استفاده شده است. بهر تقدیر این آتشکده در زمره عناصر جاذب تاریخی طبقه بندی می شود.

این آتشکده از دوران ساسانیان در فهرست آثار تاریخی ثبت گردیده است. بنای معروف به آتشکده در حدود 100 متری روستای پیرچم، روی تپه ای بزرگ؛ مشرف بر رود خانه قزل اوزن قرار دارد. بخشهای زیادی از تپه ای که بنا در آن واقع است، گورستانی احتمالا از دوران متاخر اسلامی است. تپه از جنوب به رودخانه قزل اوزن منتهی می گردد. از شمال و شرق با خانه های روستا همجوار است و از غرب به رود خانه و کشتزار های حاشیه آن محدود می گردد. بنا دقیقا در منتهی الیه جنوب تپه قرار دارد. هرچند مردم محلی بنا را آتشکده ای از دوران پیش از اسلام می دانند. اما با توجه به شواهد و مدارک موجود احتمالا بنا آرامگاهی از دوران میانی اسلام است.

با توجه به دخل و تصرفات سالهای اخیر به جز قطعات شکسته آجر و لاشه سنگ و ملاط خشک شده چیز دیگری در پیرامون بنا دیده نمی شود.با توجه به شواهد موجود و شکل و نقشه بنا که قابل مقایسه با بنا های دوره میانی اسلام است، احتمالا بنای پیرچم آرامگاهی از دوران میانی اسلام در کنار گورستانی از همین دوره و دوره متاخر اسلامی است.

مطلب مرتبط:

Tashvir Holy Fire Temple

Pircham Holy Fire Temple