به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی به نقل از خبرگزاری ایرنا خراسان رضوی، حسین زارع صفت اظهار داشت: در دنیای امروز گردشگری روستایی، توجه به زندگی روستایی و جاذبه های غنی تاریخی و فرهنگی، آداب و رسوم آن رشد فراوانی دارد.
وی با بیان اینکه افزایش تمایل گردشگران به تجربه آرامش و بازدید از غنای تاریخی در روستاها فراوان است اظهار کرد: حفظ هویت روستا، هم داستانی با طبیعت و توسعه روستا در ابعاد مختلف در عین حفظ داشته ها و جذابیتهای محلی از جمله تاثیرات مهم گردشگری روستایی است. 
او ادامه داد: هرچه انسان به زندگی شهری نزدیکتر می شود از طبیعت فاصله می گیرد اما در گردشگری روستایی طبیعت خود را نشان می دهد و آنجاست که انسان تجربه آرامش و دوستی با طبیعت را بیش از گذشته حس می کند. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: توسعه بوم گردی و گردشگری روستایی بطور برنامه ریزی شده در این استان مورد توجه است.
وی افزود: توسعه روستا، افزایش گردش نقدینگی و رشد اقتصادی روستا، افزایش اشتغال در روستا و نیز بهره برداری مثبت از داشته های روستایی از جمله فروش محصولات محلی، تولیدات کشاورزی و صنایع دستی از دیگر آثار گردشگری روستایی است. 
زارع صفت با اشاره به اینکه معیشت در روستا از مشکلات مهم موجود است اظهار کرد: علاوه بر اینکه گردشگری روستایی در افزایش سطح معیشت روستائیان موثر است می تواند موجب افزایش تعلق خاطر به محله و روستا شود. 
وی افزود: در این بین تقویت هویت محلی که در نهایت منجر به تقویت هویت ملی هم می شود در گردشگری روستایی رقم می خورد.
او گفت: علاوه بر این گردشگران با حضور در روستا علاوه بر بهره مندی از نعمات و جذابیتهای فراوان با تاریخ و حافظه تاریخی هر منطقه و روستا نیز آشنا می شوند. 
وی افزود: از مجموع سه هزار و 340 روستا در خراسان رضوی 38 روستای هدف گردشگری شناخته شده که می توانند از جایگاه مناسبی برای ایجاد اقامتگاههای بوم گردی برخوردار باشند.