سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، در اطلاعیه‌ای، از ایرانیان خواست از حضور در اماکن پر ازدحام، اکیدا خودداری کنند.

نظر به وقوع برخی حوادث ناگوار برای هموطنان، با تاکید در مورد اهمیت رعایت مقررات وضعیت فوق العاده در جمهوری ترکیه ، مجددا توصیه می گردد در صورت اقامت و یا ضرورت  انجام مسافرت، با دقت نظر و توجه نسبت به هشدار های نمایندگی و سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران درترکیه و نیزدستگاه های ذیربط کشور میزبان، از حضور در اماکن پر ازدحام و نامطمئن اکیدا خودداری فرمایند.  

پنج‌شنبه گذشته دو شهروند ایرانی در مقابل یک فروشگاه، هدف حمله با چاقو قرار گرفتند و یکی از آن‌ها جان خود را از دست داد. در پی کودتای نافرجام تیر ماه در ترکیه، دولت آن کشور برای مدت سه ماه اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد.